Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

KiesZon

Als het gaat om lokaal energie opwekken, heeft zonne-energie volgens ons de meeste potentie. Daarom zijn we trots op onze dochter KiesZon, inmiddels één van de grootste zonnestroomontwikkelaar van Nederland. KiesZon werkt zowel voor particulieren thuis (onder de merknaam Greenchoice) als voor bedrijven, zoals bijvoorbeeld woningcorporaties die voor een grote verduurzamingsopgave staan. Het unieke aan KiesZon is de kennis van elke stap in de keten. Dus van het aanvragen van subsidie en financiering, tot en met de bouw en het onderhoud van zonnestroominstallaties. Zo maakt KiesZon zonneprojecten toegankelijk voor consument en bedrijf.

Ons doel is om verduurzaming voor zoveel mogelijk huishoudens bereikbaar en betaalbaar te maken. Partnerships in het sociale domein helpen daarbij, zoals met de gemeente Eindhoven, Vereniging Eigen Huis en woningcorporaties, zoals De Alliantie en Portaal.

In 2020 lag de focus op het versterken van de positie als marktleider in het logistieke vastgoed domein, het ontwikkelen van een goedkopere dienst voor de klein zakelijke markt en het verkennen van mogelijkheden om grootschaligere zonneparken te ontwikkelen.