Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Veranderende vraag

De manier waarop we met energie omgaan, verandert continu. Zo verwachten we in de komende jaren een flinke stijging in de vraag naar elektriciteit. Meer mensen gaan elektrisch rijden en steeds meer huizen worden elektrisch verwarmd, waardoor niet alleen wij maar ook de netbeheerders voor een uitdaging staan. Zij houden het elektriciteitsnet in balans door vraag en aanbod zo goed mogelijk af te stemmen. Parallel hieraan zien we de vraag naar energie-opslag in batterijen snel stijgen. Daarom doen we al ervaring op met het optimaliseren van onze 10 MW batterij bij Windpark Hartelkanaal en het in 2020 in gebruik genomen flexibele laadplein bij Windpark Hellegatsplein. Tenslotte is ook het timen van energieverbruik (groene energie daadwerkelijk gebruiken als het waait en de zon schijnt) voor ons en onze klanten een belangrijke ontwikkeling, die in de toekomst steeds belangrijker gaat worden.

Uitdaging: Biomassa

Visie Greenchoice op biomassa

Van alle groene stroom die Greenchoice vorig jaar aan zijn klanten leverde, werd ongeveer 27% opgewekt uit biomassa van Nederlandse bodem. Hiervan was zo’n 38% NTA8080 gecertificeerd. Het is een certificaat dat extra voorwaarden stelt aan de duurzaamheid en de herkomst van de biomassa. De rest van de stroom uit biomassa werd voornamelijk opgewekt door Nederlandse bio-energiecentrales, die daarvoor reststromen uit de landbouw, veeteelt en voedingsmiddelenindustrie gebruikten.

Er zijn veel verschillende soorten biomassa. Je kunt ze als bron niet over één kam scheren. Bij elke soort moet apart naar de duurzaamheidsaspecten worden gekeken. Soms is dat eenvoudig: houtsnippers over zee verschepen om hier in Nederland te verbranden voor het opwekken van energie, is niet duurzaam. Dat doen we dus ook niet. Het is echter niet altijd even eenvoudig te bepalen. Het belangrijkste is dat alternatieven voor biomassa die beter scoren op duurzaamheid, zoals zon en wind, de voorkeur verdienen.

De hoeveelheid duurzaam gewonnen biomassa is beperkt. Voor het eindbeeld van de transitie naar een CO2-neutrale economie ziet Greenchoice daarom biomassa vooral als grondstof voor materialen. Op die manier wordt biomassa op een hoogwaardige manier ingezet, in plaats van laagwaardig ingezet als een bron van energie. Alleen lokaal en kleinschalig zal inzet van biomassa voor energiewinning misschien de meest duurzame optie kunnen blijven in de toekomst. 

In 2021 leveren we aan huishoudens geen groene stroom meer uit deze bron. De belangrijkste reden hiervoor is goed nieuws: er komt in Nederland steeds meer stroom beschikbaar uit wind en zon. Bovendien merken we dat de vraag van consumenten naar biomassa langzaam maar zeker afneemt. 

Wanneer we biomassa nauwelijks meer in kunnen zetten voor duurzame energie levert dat wel een uitdaging op in de toekomst. Zon- en windenergie zijn niet vraaggestuurd in te zetten; het weer bepaalt de timing van productie. De energieproductie met biomassa is wel flexibel. Wanneer er nauwelijks biomassa ingezet kan worden in het 100% duurzame energiesysteem, zal dit vooral opgevangen moeten worden door vraagsturing (verplaatsen van de energievraag naar een ander moment) en extra energie-opslagcapaciteit. Werk aan de winkel dus!

Achtergrond: Onze rol in de toekomst

Greenchoice is twintig jaar geleden opgericht om de energietransitie in Nederland aan te wakkeren en te versnellen. Door de energierevolutie verandert de rol van traditionele energieleveranciers, dus ook die van Greenchoice. Stel dat we vandaag nog eens twintig jaar vooruitblikken. Dan hopen we dat alle consumenten producenten zijn geworden. Dat energie flexibel op te slaan en te gebruiken is, en dat die energie betaalbaar is en blijft. Dat er geen gas meer verbruikt wordt en dat iedereen op waterstof of elektrisch rijdt.

Al deze veranderingen vragen om betaalbare en gebruiksvriendelijke oplossingen. Greenchoice is zich bewust van haar veranderende rol en heeft daarom in 2020 meerdere pilots opgezet op gebied van ontwikkeling van slimme producten en diensten om energie te besparen, op te wekken, op te slaan en te timen, bijvoorbeeld door het slim laden van elektrische auto’s en aansturen van laadpalen bij het kantoor van KiesZon in Rosmalen. In 2021 onderzoeken  we of de stroom van de zonnepanelen op het dak van het kantoor van KiesZon hiervoor kunnen gebruiken.

Daarnaast hebben we in 2020 samen met partners gekeken hoe we huishoudens kunnen helpen met het verduurzamen van hun huis, om zo stapsgewijs van het gas af te gaan. Bijvoorbeeld door het isoleren van een woning en het installeren van een (hybride) warmtepomp in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen op het dak.