Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Klimaatverandering en ontbossing

Door de uitstoot van broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O) warmt de aarde in een snel tempo op. Ook dit jaar was dat duidelijk, want in 2020 is mondiaal het warmterecord van 2014 geëvenaard. De COVID-19 pandemie heeft een verlagend effect gehad op de wereldwijde CO2-uitstoot. Maar tegelijkertijd waren er grote bosbranden in Californië en Australië, en nam de ontbossing in het Amazone-gebied toe. Duidelijk is dat de relatie tussen mens en natuur verbeterd moet worden. Greenchoice voelt zich gesterkt in haar inzet op lokale duurzame energie en inzet op bosbescherming, -herstel en -aanplantprojecten, in haar boscompensatieprogramma.