Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Klimaatakkoord en Europese ambities

In 2015 is het Parijsakkoord ondertekend: een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5⁰C en maximaal 2⁰C. In 2021 is dit van kracht geworden, maar de wereldwijde plannen tellen nog niet op tot het gestelde klimaatdoel. In 2019 heeft het Nederlandse kabinet een klimaatakkoord goedgekeurd, waarin vastgelegd is dat in 2050 de uitstoot van CO2 met 95% verminderd moet zijn, met een tussendoel van 49% in 2030. Daarnaast moet in 2050 alle elektriciteit klimaatneutraal zijn. Inmiddels heeft de EU de lat al weer hoger gelegd op 55% reductie voor 2030 met haar Climate Action Plan. Duidelijk is dat er nog veel moet gebeuren om dit te halen.
In onze meer-jaren strategie zullen wij plannen en projecten lanceren die een actieve bijdrage leveren aan het realiseren van nieuwe duurzame opwek of slimme duurzame oplossingen dichtbij onze eigen klanten.