Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Energietransitie in tijden van COVID-19

Het jaar 2020 stond vooral in het teken van de COVID-19 pandemie. De wereld leek even tot stilstand te komen. Het was een zware tijd voor veel ondernemers en vroeg ook in sociaal opzicht veel van mensen. Een gevoel van kwetsbaarheid in een geglobaliseerde samenleving kwam naar boven. En gedurende het jaar werd duidelijk dat het verschil tussen arm en rijk alleen maar gegroeid was, waarin grote multinationals er sterker uitkwamen en kleine ondernemers de klappen opvingen. De roep om een groene doorstart van de economie, met aandacht voor lokale ondernemers en kortere ketens wordt alleen maar groter. 

De COVID-19 pandemie had uiteraard ook impact op Greenchoice en de energiemarkt in zijn geheel. De door de overheid ingestelde lockdown sloten veel bedrijven hun panden waardoor het energieverbruik sterk afnam. Dit is voor de energietransitie en voor onze missie heel goed nieuws! Voor Greenchoice was de negatieve financiële impact vooral voelbaar in het tweede kwartaal van 2020 door de abrupte wereldwijde vraaguitval naar energie en de oliecrisis. Door snelle implementatie van mitigerende maatregelen is het verlies voor de rest van het jaar beperkt gebleven. Greenchoice heeft de crisis op eigen benen doorstaan zonder gebruik te maken van alle noodmaatregelen van de overheid.