Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Deelname Greenchoice

Greenchoice is zowel lid- als bestuurslid van Energie-Nederland (via onze algemeen directeur) als de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (via onze financieel directeur).

Deze brancheverenigingen zijn bedoeld om de gezamenlijke belangen van aangesloten leden te bundelen. Om zo één geluid te geven richting overheden rondom beleid dat zij voeren. Dit is belangrijk omdat we op die manier laten zien dat we als sector breed gedragen oplossingen kunnen bieden voor de uitdagingen in de energietransitie. Door de tijd die ons bestuur steekt in deze functies, zorgen wij dat de duurzame missie en visie van Greenchoice - zoveel als mogelijk - onderdeel wordt van de uitingen van deze brancheverenigingen. Daarmee hopen wij een gunstig effect te hebben op de verduurzaming van Nederland.