Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

2. Onze omgeving

We bevinden ons nu in een maatschappij en een markt die volledig in transitie zijn. Klimaatverandering is direct merkbaar, overheden moeten inspringen en doen dat ook: kijk maar naar het Klimaatakkoord en de ontwikkelingen rond de European Green Deal. Maar we moeten het vooral zelf doen, de transitie biedt kansen. Om te zorgen dat iedereen van die kansen kan profiteren moet de transitie er ‘voor en door iedereen zijn’. Democratisering van groene energie noemen we dat.