Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Waardecreatiemodel

Door het leveren van groene stroom en gecompenseerd gas, het ontwikkelen van groene stroomprojecten én door in te zetten op de beste klantenservice versnellen we de energietransitie en dragen we bij aan maatschappelijke waarde. Binnen onze missie helpen we onze klanten om in hun eigen omgeving groene, duurzame keuzes te maken.

Om waarde te creëren, maken we gebruik van verschillende middelen of ‘kapitalen’. Op menselijk vlak zijn dit onze medewerkers en onze klanten, maar ook ons netwerk. Denk dan aan de bosprojecten, de energiecoöperaties en de maatschappelijke partners. Daarnaast hebben we financieel kapitaal nodig en gebruiken we natuurlijke grondstoffen, zoals gas, wind en zon.

We leveren stroom en gecompenseerd gas aan ruim 628.000 klanten. Ten opzichte van het Nederlands gemiddelde wekt een groot deel van onze klanten zelf groene stroom op en dit groeit snel. Onze service daarbij wordt gewaardeerd. Verder ontwikkelen we nieuwe diensten om bijvoorbeeld in te zetten op energieopslag en -timing óf de warmtetransitie. Onze verkoop van aardgas compenseren we met bosprojecten. In 2020 hebben we met onze partners 1,1 miljoen hectare beschermd en ruim 601.000 bomen geplant.

Deze resultaten leiden ook weer tot impact: toegevoegde waarde voor onze stakeholders, de natuur en het klimaat. Zo versnellen we de energietransitie en is er meer schone energie beschikbaar. We voorkomen onnodige emissies en beperken klimaatverandering. De decentrale aard van onze energieprojecten heeft energiedemocratisering tot gevolg: energieconsumenten hebben meer invloed op hun eigen energievoorziening en we zorgen ervoor dat steeds meer mensen aan de energietransitie mee kunnen doen en ervan profiteren. Met partners zorgen we voor het behoud van natuur en biodiversiteit.

Klik hier om naar het online waardecreatiemodel te gaan.