Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Bericht van het bestuur

Rotterdam, juni 2021

Voor je ligt het eerste geïntegreerde verslag van Greenchoice over 2020. 

Wie aan 2020 denkt, kan niet om het COVID-19 virus heen. De maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, raakten iedereen. Ons dus ook. Opeens werkten we allemaal vanuit huis en moesten we elkaar online zien te vinden en samenwerken. Dat ging overigens verrassend goed en snel, waardoor de impact van het virus op onze dagelijkse processen beperkt bleef. We zagen wel al snel een andere ontwikkeling: het energieverbruik van onze klanten werd anders. Door het vele thuiswerken en de sluiting van kantoren en bedrijven, nam het verbruik van vooral onze zakelijke klanten flink af. En gedurende het jaar bleek dat aan consumentenkant niet gecompenseerd te worden.

Dat onze klanten in 2020 weinig energie verbruikten, had ook te maken met die andere opvallende crisis: de verandering van ons klimaat. 2020 was één van de warmste jaren ooit. De gemiddelde temperatuur in ons land was 11,7 graden en bijna alle maanden waren warmer dan normaal. Het leidde tot een lagere vraag naar warmte, en dus naar gas, dan we hadden verwacht. Wij hebben relatief veel klanten die zelf energie opwekken, door middel van zonnepanelen. In dit zonnige jaar was dat echt merkbaar: per saldo hadden onze klanten veel minder elektriciteit van ons nodig en een flink aantal kon zelfs groene stroom aan het net terug leveren.

Dit laatste is natuurlijk eigenlijk goed nieuws. Met het oog op onze groene missie stimuleren we iedereen immers al jaren om zoveel mogelijk energie zelf op te wekken, erop te besparen en zo min mogelijk COuit te stoten. Het is nodig om de energietransitie in ons land te versnellen en daar werken we elke dag hard aan. Echter, met de snelheid waarmee het in het afgelopen jaar ging, hadden we geen rekening gehouden. Dat kon niemand voorzien. Het zorgde bij Greenchoice voor een overschot aan ingekochte energie, wat - met de (ook uitzonderlijk) lage energieprijzen op dat moment - leidde tot een flinke financiële tegenvaller.

En daarmee komen wij bij de kern van dit verslag: de combinatie tussen onze financiële cijfers en de impact die we als duurzame organisatie willen maken op onze omgeving en de maatschappij. Aan de ene kant verdienen we aan de verkoop en het leveren van groene energie, aan de andere kant stimuleren we onze klanten minder energie te gebruiken en het zélf op te wekken. Het is geen nieuw spanningsveld, maar in 2020 wel duidelijker voelbaar geworden. Het doet ons des te meer nadenken over ons businessmodel en onze veranderende rol in de levens van onze groene klanten. Dit jaar zullen we onze meer-jaren strategie herijken en ervoor zorgen dat we in volgende gecombineerde jaarverslagen over zowel onze maatschappelijke impact als onze financiële jaarcijfers positief kunnen rapporteren. Want uiteindelijk is alleen dát duurzaam.

Wij wensen je veel leesplezier.

Coen de Ruiter
Algemeen directeur Greenchoice

Martin van Sleeuwen
Financieel directeur Greenchoice