Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bijlage C - GRI Content Index

GRI Content Index Greenchoice – Core

SRS

Informatie

Verwijzing

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES 2016

1. Organisatieprofiel

102-1

Naam van de organisatie

Coprorate Governance: Onze organisatiestructuur

102-2

Activiteiten, merken, producten en diensten

Onze organisatie: Ons bedrijfsmodel
Onze resultaten: Energielevering
Onze resultaten: Energiediensten

102-3

Locatie van het hoofdkantoor

Contact

102-4

Aantal landen waarin de onderneming opereert

Onze organisatie: Ons bedrijfsmodel

102-5

Juridische vorm of aandeelhouderschap

Coprorate Governance: Onze organisatiestructuur

102-6

Markten waarin de organisatie actief is

Onze organisatie: Ons bedrijfsmodel
Onze resultaten: Waarde voor onze klanten
Onze resultaten: Energiecoöperaties
Onze impact: Impact met bosprojecten

102-7

Schaal van de organisatie

Kerncijfers
Onze organisatie: Onze medewerkers
Onze resultaten: Energielevering
Hoe we waarde behouden: Financiële resultaten

102-8

Informatie over medewerkers

Onze organisatie: Onze medewerkers

102-9

Leveranciersketen

Greenchoice in een oogopslag: Wat doet Greenchoice?
Onze organisatie: Ons bedrijfsmodel
Waardecreatiemodel

102-10

Significante veranderingen in de organisatiestructuur of in de leveranciersketen

Coprorate Governance: Onze organisatiestructuur

102-11

Voorzorgsprincipe of -benadering

Hoe we waarde behouden: Risicobeheersing

102-12

Externe initiatieven

Onze impact (SDG's)

102-13

Lidmaatschappen

Energie Nederland

2. Strategie

102-14

Toelichting van hoogste functionaris

Greenchoice in één oogopslag: Voorwoord

3. Ethiek en integriteit

102-16

Waarden, normen, principes of gedragsnormen

Hoe we waarde behouden: Ethiek en integriteit
Hoe we waarde behouden: Risicobeheersing

4. Governance

102-18

Governance structuur

Coprorate Governance: Onze organisatiestructuur
Corporate Governance: Directie

5. Stakeholderbetrokkenheid

102-40

Lijst met stakeholders

Bijlage A: Over dit verslag (Selectie van onderwerpen)

102-41

Collective bargaining agreements

Niet van toepassing. Geen van de medewerkers valt onder een cao.

102-42

Identificatie en selectie van stakeholders

Bijlage A: Over dit verslag (Selectie van onderwerpen)

102-43

Stakeholderbetrokkenheid

Bijlage A: Over dit verslag (Selectie van onderwerpen)
Onze resultaten: Waarde voor onze klanten
Onze resultaten: Energiecoöperaties
Onze impact: Impact met bosprojecten

102-44

Belangrijkste issues stakeholders

Bijlage A: Over dit verslag (Selectie van onderwerpen)

6. Verslaggeving

102-45

Deelnemingen in de geconsolideerde jaarrekening

Coprorate Governance: Onze organisatiestructuur
Bijlage A: Over dit verslag (Verslaggevingsprincipes en -ambities)

102-46

Bepaling van inhoud en afbakening van het verslag

Bijlage A: Over dit verslag (Selectie van onderwerpen)

102-47

Lijst van materiële onderwerpen

Bijlage A: Over dit verslag (Selectie van onderwerpen)

102-48

Gewijzigde informatie

Bijlage A: Over dit verslag (Selectie van onderwerpen)

102-49

Veranderingen in de rapportage

Bijlage A: Over dit verslag (Selectie van onderwerpen)

102-50

Rapportageperiode

Bijlage A: Over dit verslag (Verslaggevingsprincipes en -ambities)

102-51

Datum van het meest recente vorige verslag

Bijlage A: Over dit verslag (Verslaggevingsprincipes en -ambities)

102-52

Rapportagecyclus

Bijlage A: Over dit verslag (Verslaggevingsprincipes en -ambities)

102-53

Contactpunt voor informatie over het jaarverslag

Contact

102-54

Rapportage in overeenstemming met GRI Standards

Bijlage A: Over dit verslag (Verslaggevingsprincipes en -ambities)

102-55

GRI Content Index

Bijlage C: GRI Content Index

102-56

Externe assurance

Bijlage A: Over dit verslag (Verslaggevingsprincipes en -ambities)
Bijlage B: Assurance rapport KPMG

GRI Specific disclosures

Materiële onderwerpen die Greenchoice rapporteert volgens GRI Standards indicatoren

Materieel onderwerp: Ethiek en transparantie

103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Hoe we waarde behouden: Ethiek en integriteit
Bijlage A: Over dit verslag (Materiële thema's)

103-2

Managementbenadering

Hoe we waarde behouden: Ethiek en integriteit
Bijlage A: Over dit verslag (Materiële thema's)

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Hoe we waarde behouden: Ethiek en integriteit

205-2

Percentage medewerkers dat gedragscode ondertekend

Hoe we waarde behouden: Ethiek en integriteit
Bijlage A: Over dit verslag (Materiële thema's)

205-2

Percentage medewerkers dat integriteitstraining volgt

Hoe we waarde behouden: Ethiek en integriteit
Bijlage A: Over dit verslag (Materiële thema's)

205-3

Aantal ontvangen integriteitsmeldingen

Hoe we waarde behouden: Ethiek en integriteit
Bijlage A: Over dit verslag (Materiële thema's)

Materieel onderwerp: Duurzaam CO2- en bosbeleid

103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Onze resultaten: Duurzaam bosbeheer
Onze impact: Impact op schone energie en klimaat (Onze eigen CO2 footprint)
Onze impact: Impact met bosprojecten
Bijlage A: Over dit verslag (Materiële thema's)

103-2

Managementbenadering

Onze resultaten: Duurzaam bosbeheer
Onze impact: Impact op schone energie en klimaat (Onze eigen CO2 footprint)
Onze impact: Impact met bosprojecten
Bijlage A: Over dit verslag (Materiële thema's)

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Onze resultaten: Duurzaam bosbeheer
Onze impact: Impact op schone energie en klimaat (Onze eigen CO2 footprint)
Onze impact: Impact met bosprojecten

304-3

Oppervlakte bos beschermd en hersteld

Onze impact: Impact met bosprojecten
Bijlage A: Over dit verslag (Materiële thema's)

Eigen indicator

Percentage van totaal verkocht volume aardgas gecompenseerd

Onze resultaten: Duurzaam bosbeheer (Bosprojecten in het buitenland)
Bijlage A: Over dit verslag (Materiële thema's)

Overige materiële indicatoren die Greenchoice rapporteert, maar die niet rechtstreeks in GRI terugkomen

Materieel onderwerp: Groene energie

103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Onze resultaten: Energielevering
Bijlage A: Over dit verslag (Materiële thema's)

103-2

Managementbenadering

Onze resultaten: Energielevering
Bijlage A: Over dit verslag (Materiële thema's)

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Onze resultaten: Energielevering

Eigen indicator

Aandeel energie uit eigen productie

Onze resultaten: Energielevering
Bijlage A: Over dit verslag (Materiële thema's)

Materieel onderwerp: Slimme producten en diensten

103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Onze resultaten: Energiediensten
Bijlage A: Over dit verslag (Materiële thema's)

103-2

Managementbenadering

Onze resultaten: Energiediensten
Bijlage A: Over dit verslag (Materiële thema's)

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Onze resultaten: Energiediensten

Eigen indicator

Aantal actieve app gebruikers

Onze resultaten: Energiediensten
Bijlage A: Over dit verslag (Materiële thema's)

Eigen indicator

Aantal Windvangers

Onze resultaten: Energiediensten
Bijlage A: Over dit verslag (Materiële thema's)

Materieel onderwerp: Energietransitie voor iedereen

103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Bijlage A: Over dit verslag (Materiële thema's)
Onze resultaten: Waarde voor onze klanten
Onze resultaten: Energiecoöperaties
Onze resultaten: Maatschappelijke partners

103-2

Managementbenadering

Onze resultaten: Waarde voor onze klanten
Onze resultaten: Energiecoöperaties
Onze resultaten: Maatschappelijke partners
Bijlage A: Over dit verslag (Materiële thema's)

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Onze resultaten: Waarde voor onze klanten
Onze resultaten: Energiecoöperaties
Onze resultaten: Maatschappelijke partners

Eigen indicator

Net Promoter Score klanten

Onze resultaten: Waarde voor onze klanten
Bijlage A: Over dit verslag (Materiële thema's)

Materieel onderwerp: Klantenservice

103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Onze resultaten: Waarde voor onze klanten
Bijlage A: Over dit verslag (Materiële thema's)

103-2

Managementbenadering

Onze resultaten: Waarde voor onze klanten
Bijlage A: Over dit verslag (Materiële thema's)

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Onze resultaten: Waarde voor onze klanten

Eigen indicator

Klanttevredenheid consument

Onze resultaten: Waarde voor onze klanten
Bijlage A: Over dit verslag (Materiële thema's)

Eigen indicator

Klanttevredenheid zakelijk

Onze resultaten: Waarde voor onze klanten
Bijlage A: Over dit verslag (Materiële thema's)

Materieel onderwerp: Lokale energieopwek stimuleren

103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Onze resultaten: Energielevering
Onze resultaten: Energiecoöperaties
Bijlage A: Over dit verslag (Materiële thema's)

103-2

Managementbenadering

Onze resultaten: Energielevering
Onze resultaten: Energiecoöperaties
Bijlage A: Over dit verslag (Materiële thema's)

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Onze resultaten: Energielevering
Onze resultaten: Energiecoöperaties

Eigen indicator

Aantal aangesloten energiecoöperaties

Onze resultaten: Energielevering
Onze resultaten: Energiecoöperaties
Bijlage A: Over dit verslag (Materiële thema's)

Eigen indicator

Aantal klanten dat opwekt

Onze resultaten: Energielevering
Onze resultaten: Energiecoöperaties
Bijlage A: Over dit verslag (Materiële thema's)