Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Ethiek en integriteit

Goed gedrag en integriteit zijn onderwerpen waar we elke dag bewust en onbewust mee bezig zijn. Door middel van de Greenchoice Gedragscode, trainingen voor goed gedrag en een klokkenluidersregeling zorgen we voor het behoud van een ethische en integere organisatie.

Onze Compliance Officer is verantwoordelijk voor het bewaken en bevorderen van een integere cultuur onder medewerkers en zorgt dat Greenchoice voldoet aan geldende wet- en regelgeving. Ook coördineert zij het nieuwe e-learning programma, waarmee we iedereen in de organisatie proberen bewust en bekwaam te maken in integer handelen.

In de Greenchoice Gedragscode zijn principes vastgelegd die we hanteren bij het uitvoeren van ons werk. Deze zijn tegelijk ook een afspiegeling van de cultuur van openheid, respect en organisatiekwaliteit die we hebben en willen behouden. Onze gedragscode is bedoeld voor - en van toepassing op - al onze medewerkers. Nieuwe medewerkers nemen bij indiensttreding kennis van de code en verklaren er volgens te zullen handelen. Dit jaar hebben we de gedragscode ook voorgelegd als onderdeel van het nieuw opgezette e-learning programma. Elke medewerker zou de e-learning binnen een maand moeten afronden, en dus ook moeten verklaren te handelen volgens de gedragscode.

Per ultimo 2019 rondde 58% van de medewerkers de e-learning succesvol af. Medio februari 2020 lag dit op 92%. En per jaareinde 2019 heeft 55% van de medewerkers verklaard te handelen in overeenstemming met de Gedragscode . Een uitzondering werd gemaakt voor de medewerkers van de operatie, samen goed voor 43% van onze medewerkers. Wegens eindejaarsdrukte kregen zij tot eind januari 2020 de tijd. Medio februari 2020 heeft 91% de code getekend.

In het geval van ongewenst of niet integer gedrag, dan is er een klokkenluidersregeling waarmee medewerkers vertrouwelijk integriteitsmeldingen kunnen doen. Er is in 2019 geen gebruik van gemaakt. Wel is er in één integriteitsmelding ontvangen. Hieraan is in 2019 opvolging gegeven.