Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Directie

Onze directie heeft de eindverantwoordelijkheid voor de resultaten van de Greenchoice-groep. Hieronder vallen ook de sturing en de resultaten ten aanzien van de materiële thema’s. Het duurzame koploperschap in het donkergroene segment heroveren is een belangrijke doel. De sturing op duurzaamheid is bij Greenchoice integraal verankerd. Elke collega draagt vanuit zijn of haar functie bij aan de verduurzaming van Greenchoice en hiermee ook Nederland. We hebben dan ook geen apart duurzaamheidsteam of -manager.

Op 1 januari 2013 is de Wet bestuur en toezicht van kracht geworden. Hierin staan streefcijfers ten aanzien van genderdiversiteit in het Bestuur en de RvC. Greenchoice voldoet daar op dit moment niet aan, aangezien zowel de RvC als het Bestuur, volledig uit mannen bestaat. Naast de twee bestuurders zijn er twee andere directieleden werkzaam, waaronder één vrouw.

Overzicht van directieleden

  • Dhr. Ir. E.G. (Evert) den Boer (1969), CEO – In functie sinds 2015

  • Dhr. Drs. M.J.W. (Martin) van Sleeuwen RC (1972), CFO – In functie sinds 2015

  • Dhr. Drs. C. (Kees) de Vreugd (1968), Operationeel directeur – In functie sinds 2016

  • Mevr. Drs. R.A.G. (Marieke) van den Hoek (1984), Commercieel directeur – Sinds 2012 werkzaam bij Greenchoice en in deze functie sinds 2018