Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Corporate governance

Onze organisatiestructuur

De juridische entiteit waaronder Greenchoice opereert heet voluit Greenchoice BV. De aandelen hiervan zijn in handen van Energieconcurrent BV (70%) en Eneco Consumenten B.V. (30%), een dochter van Eneco Holding N.V.

Greenchoice heeft een aantal dochterondernemingen waarvan zij alle aandelen bezit. Qurrent, KiesZon, Greenchoice Hartelkanaal en ETG zijn de grootste. Opgemerkt wordt dat Greenchoice per 1 januari 2020 de resterende aandelen van ETG in haar bezit heeft. KiesZon (zonnestroominstallaties) en Hartelkanaal (windturbines) houden zich puur bezig met het opwekken van elektriciteit. Qurrent en ETG houden zich net als Greenchoice bezig met het leveren van elektriciteit en gas.

Daarnaast heeft Greenchoice ook minderheidsbelangen in enkele kleinere organisaties, waaronder Eteck Holding B.V. die zich inzet voor de verduurzaming van warmtevoorziening. Voor een totaaloverzicht van onze moeder- en dochterondernemingen verwijzen we naar de jaarrekening van Greenchoice van 2019.

In maart 2019 heeft Greenchoice de aandelen in Windpark Greenport Venlo B.V. overgenomen, samen met partners de Windunie en het ABN-AMRO Energietransitiefonds. Het project in Venlo omvat 9 windturbines, totaal ongeveer 35 MW. Samengevat hebben we nu een belang in vier windparken met in totaal 87 MW vermogen:

  • Windpark Hartel2 (24 MW)

  • De Wieken (14 MW, in aanbouw)

  • Goede Buren Streepland (14 MW, verwachte start bouw 2020)

  • Windpark Greenport Venlo (35 MW, verwachte start bouw 2020).