Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onze eigen CO2-footprint

Bij Greenchoice werken we aan het vergroenen van Nederland. Elke dag vragen we onze klanten groene keuzes te maken, maar we kijken natuurlijk ook naar onszelf. Om onze eigen CO2-footprint in kaart te brengen en uitstoot te verminderen, gebruiken we de CO2-Prestatieladder. Inmiddels zijn we gecertificeerd op CO2-prestatieladder niveau 3. Het betekent dat we nu voor onze eigen organisatie en projecten een werkend CO2-managementsysteem hebben, dat jaarlijks zal worden getoetst op ambities, reductie en continue verbetering. We streven ernaar om in 2021 ten opzichte van 2018 35% minder CO2 uitstoten.

Onze totale CO2 uitstoot scope 1 en 2 in 2019 is 578 ton. Dat is 30% hoger dan vorig jaar (444 ton CO2) en voornamelijk te wijten aan de uitbreiding met Qurrent. Als organisatie zijn we gegroeid en medewerkers leggen bijvoorbeeld meer afstand af als ze naar kantoor reizen. Maar over het algemeen komen de meeste medewerkers al met het OV of op de fiets naar kantoor. Ook streven we naar een paperless office en hebben we maar een beperkt aantal printers. Goed om te weten: We hebben onze scope 1 en 2 emissies gecompenseerd met onze bosprojecten. In onderstaande figuur zie je de CO2 footprint per onderdeel. In de berekening zijn de kantoren van Greenchoice, KiesZon en Qurrent meegenomen.

In onderstaande grafiek zie je onze totale CO2 footprint. Ook maken we onderscheid tussen scope 1 en scope 2 emissies (zie kader). Het is ons doel om in 2021 35% CO2 reductie te realiseren ten opzichte van de totale uitstoot van 2018. 

In de CO2 footprint van 2018 is Qurrent per 1 oktober meegerekend.


Achtergrond: Scoping van CO2 emissies

Bij CO2 berekeningen maken we onderscheid tussen 3 scopes:

  • Scope 1: Directe CO2-uitstoot, die wordt veroorzaakt door eigen bronnen binnen onze organisatie. Het gaat hier om de uitstoot door eigen activiteiten.

  • Scope 2 omvat de indirecte uitstoot van CO2 door de opwekking van zelf gekochte en verbruikte energie, die we intern gebruiken.

  • Scope 3 omvat de indirecte uitstoot van CO2 veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie. Dit is de uitstoot door bronnen niet in het bezit van Greenchoice en waar we ook geen directe invloed op kunnen uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan ingekochte materialen en uitbestede werkzaamheden.