Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Meer klanten, meer schone energie

De grootste directe invloed die wij hebben is het leveren en ontwikkelen van schone, groene energie. Simpel gezegd: door groene energie te leveren, besparen we grijze stroomopwek en dus CO2-uitstoot.

In 2019 zijn we gegroeid van 425.000 naar 566.000 particuliere en zakelijke klanten. Tegelijkertijd stapten er ook klanten over naar andere leveranciers. Als een klant van een grijze stroomleverancier naar ons overstapt besparen we meer CO2 dan wanneer een nieuwe klant voorheen ook al groene stroom afnam. Wanneer we dat op die manier voor 2019 uitrekenen, komt die netto CO2 besparing van overstappende klanten uit op ruim 146.000 ton CO2. Dank voor jullie overstap naar groene energie!

Dilemma: Focus op de groene of grijze klanten?

Als klanten van een groene leverancier overstappen naar ons, dan vermijdt dit niet extra CO2-emissies. De netto-klimaatimpact is dan 0. Als we ons richten op consumenten die grijze stroom afnemen, en hen overtuigen voor Groen te kiezen, dán maken we impact. Tegelijkertijd weten we uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt dat 71% van de consumenten van leverancier wisselt vanwege de prijs. Slechts 17% switcht vanwege duurzaamheid. Voor ons is dit een dilemma: op welke consument richten we ons? 'Prijsklanten' zijn moeilijker te overtuigen van de relevantie van groene stroom van Nederlandse bodem. Wij richten ons in eerste instantie op de groene klanten, op hen die vanuit overtuiging voor duurzaamheid kiezen. Die kunnen we sneller en tegen minder kosten aan ons binden. En hoe meer (groene) consumenten we aan ons binden, hoe groter onze groene energiebeweging wordt, hoe voordeliger we weer energie in kunnen kopen, en hoe eerder de rest zal volgen en vergroenen!