Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Impact op schone energie en klimaat

Door het maken van groene keuzes maak je impact. Je zorgt dan voor een grotere vraag naar groene stroom en draagt bij aan het klimaat. Zelf werken we ook hard aan onze CO2-footprint, dit brengen we in kaart via de CO2-prestatieladder. Ook onze medewekers dragen hun steentje bij en komen veelal met het OV of de fiets naar kantoor.