Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Impact case: Delen Duurzame Energie

Het onlangs gesloten Klimaatakkoord biedt veel mogelijkheden voor particuliere woningeigenaren. Veel gehoorde kritiek is dat huurders worden vergeten. Vanwege de kosten is verduurzaming voor hen vaak nog een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Samen met Delen Duurzame Energie B.V. brengen we daar verandering in. We gaan voor het eerst samen collectieve zonnestroomprojecten op geschikte daken van woningcorporaties realiseren, waaruit sociale huurders direct financieel voordeel kunnen halen. De huurders kunnen meedoen zónder de verplichting om vooraf geld in te leggen.

Guus Schöll: “D2E heeft het, in samenwerking met Greenchoice, mogelijk gemaakt collectief opgewekte zonnestroom op daken van woningcorporaties tegen een laag tarief aan te bieden aan sociale huurders. De huurders kunnen zonder te investeren een bijdrage leveren aan de energietransitie. Vanaf de eerste dag wordt hun energierekening lager. Inmiddels zijn er projecten opgestart bij zes woningcorporaties en zijn er gesprekken met 40 woningcorporaties. De eerste zonnestroominstallaties zullen in het eerste kwartaal van 2020 operationeel zijn.”

D2E in cijfers

  • Ontwikkeling van 55GWh potentiële opwek

  • Goed voor stroom voor circa 20.000 huishoudens

  • Realisatie binnen 2 à 4 jaar