Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Totale impact van onze buitenlandse bosprojecten

De fondsen die we opzij zetten om aardgasverbruik van klanten te compenseren besteden we aan onze bosprojecten. De projecten opgezet door onze partners realiseerden in 2019 de onderstaande impact.

Indicator

Totaal 2019

Oppervlakte beschermd gebied (km²)

1090

Oppervlakte hersteld gebied (km²)

5

Oppervlakte gericht op duurzame landbouw (km²)

4

Bomen geplant (x 1000)

460

Hectare aangeplant gebied

257

Hectare herbebost gebied

41

Bedreigde diersoorten volgens IUCN, die met bosprojecten beschermd worden

141

Trainingen gegeven over duurzame landbouw

164

Deelnemers in trainingen (x 1000)

8

Waterputten hersteld

150

Banen gecreëerd en behouden

705

Indirecte banen gesteund (x 1000)

19

Personen die direct gebruik maken van het bos-ecosysteem (x 1000)

208

Projecten geholpen met microfinance

28

Geïnvesteerd bedrag in lokale infrastructuur (x 1000 US$)

256


Op de volgende pagina's lees je meer over de specifieke projecten die we steunen, in het buitenland en in Nederland!