Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Rimba Raya - Indonesië

Rimba Raya is een biodiversiteitsreservaat op Kalimantan en bestaat grotendeels uit tropisch veenbos: één van de meest biodiverse maar óók bedreigde soorten regenwoud en ecosystemen. Naar schatting verdwijnt per minuut wereldwijd een voetbalveld aan dit soort bos. Ons project gaat dit tegen. We financieren een stichting die zich bezighoudt met herbebossen en uitbreiden van cruciaal orang-oetangleefgebied.

Het biedt daarnaast werkgelegenheid en leert de lokale bevolking duurzame alternatieven voor levensonderhoud. Soms gebeurt dat door microkredieten te verstrekken, maar vaker door samenwerking en kennisdeling.

  • Omvang en ligging - Het gebied is 65.000 hectare groot en ligt aan het beroemde Tanjung Puting National Park in Kalimantan.

  • Aangeplant - In 2019 droegen we bij aan de aanplant van 45.250 bomen.

  • Biodiversiteit – Er zijn 94 bedreigde dier- en plantensoorten: o.a. orangoetans, neusapen, Maleise beren en schubdieren.

  • Mens en maatschappij - Rimba Raya biedt vaste werkgelegenheid aan 80 mensen. Die ondersteunen op hun beurt weer bijna 11.000 mensen in de 10 omliggende dorpen bij de ontwikkeling van duurzame landbouw, visserij, gezondheidsvoorzieningen, groene energie, schoon drinkwater en (bos)brandveiligheid.

  • Hoogtepunten – De ‘floating clinic’, een gezondheidsboot, die zorg biedt aan lokale gemeenschappen in 10 dorpen heeft bezocht. Ook zijn er in drie dorpen waterzuiveringsinstallaties gebouwd.