Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Nederlandse bosprojecten

Met onze bosprojecten in Nederland richten we ons op het aanjagen en ontwikkelen van voedselbossen, het voorkomen en herstellen van de gevolgen van essentaksterfte en het vergroten van biodiversiteit.

Voedselbossen

Een voedselbos combineert het wilde van een natuurlijk bos, met de productie van een akker. Door verschillende beplantingslagen – die elkaar versterken – blijft het bos levend en weerbaar. Er groeien hoge kruinbomen zoals walnoot en tamme kastanje, klimmers als de kiwi en druif, struiken met bessen en noten, kruiden en bodembedekkers. Wij geloven in de voordelen van voedselbossen en financieren daarom verschillende voedselbosinitiatieven.

Op acht hectare kaal grasland onder de rook van Amsterdam beheert Staatsbosbeheer momenteel één van de grootste voedselbossen van Nederland: Voedselbos Houtrak. Dit bos wordt zo ingericht dat het zichzelf volledig in stand houdt. In 2019 zijn er enkele plantdagen en excursies gehouden. Het bos in aanplant is open voor bezoekers, die zich straks Nederlandse bosprojecten kunnen verwonderen over wat er allemaal op acht hectare te vinden en te plukken is. Het voedselbos komt tot stand door de visie en wilskracht van Stichting Voedselbosbouw Nederland, Staatsbosbeheer en een financiering van Greenchoice.

Inmiddels loopt ook voedselbos Droevendaal van de Wageningen Universiteit op volle toeren. In dit pilotproject doen studenten onderzoek en delen kennis met scholieren en geïnteresseerden. Het doel is om in de komende jaren een gevarieerd voedselbos te ontwikkelen met een hoge productie en rendement. In 2019 leverde het bos onder andere 1000 kg appels, 50 kg walnoten, 10 kg pompoenen op. We hopen dat dit jonge boeren of horeca-ondernemers inspireert om zelf met een voedselbos aan de slag te gaan.

Essentaksterfte

Greenchoice kent Natuurmonumenten een budget toe om bos aan te planten in het Voorsterbos in de Noordoostpolder. Dit is een bos waar de Es dominant is. Helaas heerst er een schimmelziekte waardoor 90% van de essen afsterft en het bos uitdunt. Greenchoice en Natuurmonumenten vormen sinds 2017 ongeveer 33 hectare bos om door nieuwe inheemse bomen en struiken aan te planten. Zo proberen we het bos gevarieerder en sterker te maken. We ondersteunden eenzelfde soort initiatief van Staatsbosbeheer in het Purmerbos in Noord-Holland.

Biodiversiteit

Vlakbij onze windmolens aan het Hartelkanaal en tegenover het industriegebied van de Maasvlakte ligt een klein natuurgebied: De Duinen van Oostvoorne. Het is een uniek maar ook kwetsbaar gebied met onder andere enkele vogelbroedeilanden. Door de stikstofuitstoot van de industrie vindt er overwoekering plaats. Samen met Stichting Het Zuid-Hollands Landschap richten we ons op het weer geschikt maken van de eilanden bij het Groene Strand voor vogels die in deze duingebieden broeden. Bekijk deze video om te zien hoe dat er in de praktijk uitziet.