Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Kariba - Zimbabwe

Het Kariba-project verbindt meerdere nationale parken en wildreservaten en draagt bij aan het behoud van de eco-passages die belangrijk zijn voor de biodiversiteit. De regio heeft helaas zwaar te kampen met ontbossing, armoede en droogte. Ook de ineenstorting van de landbouwproductie en de sterke groei van de bevolking veroorzaken een gevaar voor het bosgebied en ecosysteem. Het introduceren en stimuleren van duurzame landbouw bij de lokale bevolking werkt positief op de kwaliteit van landbouwgrond. Ook zorgt meer afwisseling in de verbouwde producten voor een gevarieerde én stabielere voedselproductie.

  • Omvang en ligging - Het projectgebied omvat 784.987 hectare bos en ligt aan Lake Kariba in Noord-Zimbabwe.

  • Beschermd en aangeplant - We hebben 68.290 nieuwe bomen geplant in 2019.

  • Biodiversiteit - Er leven 38 diersoorten die op de Rode Lijst van IUCN voorkomen, waarvan 14 bedreigde soorten. Dit zijn onder andere olifanten, leeuwen, zebra’s, buffalo’s, wilde Afrikaanse honden en impala’s.

  • Mens en maatschappij - Het project biedt werk aan 115 mensen. De werkzaamheden variëren van de aanleg en het onderhoud van gemeenschapsmoestuinen tot aan het werken aan brandveiligheid en het monitoren en beveiligen van het gebied via scouts. In totaal hebben 18.411 lokale boeren trainingen gevolgd over landbouw, imkerij en bomen planten.