Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Impact met bosprojecten

In 2019 ondersteunden we elf bosprojecten met een financiële bijdrage. Onze partners voeren bosprojecten uit in Nederland, Peru, Indonesië, Brazilië, Oeganda, Zimbabwe en Tanzania. We verwelkomden het Tavolo-bos in Papoea Nieuw-Guinea en namen afscheid van ons project in Kagera, Tanzania. In Nederland steunden we het voedselbos Houtrak van Staatsbosbeheer en met Stichting Het Zuid-Hollands Landschap richtten we ons vooral op het behoud en de verrijking van de biodiversiteit bij Oostvoorne, waar het natuurgebied veel last heeft van stikstofdepositie. Ook zijn we op de valreep van 2019 nog een samenwerking aangegegaan met Stichting Voedselbosbouw Nederland.

Uitdaging: Hoe voegt onze bijdrage zoveel mogelijk waarde toe aan de bosprojecten?

Met onze financiële bijdrage willen we zoveel mogelijk waarde toevoegen. We kiezen de projecten dan ook nauwkeurig uit. Om te zorgen dat we een zo groot mogelijke positieve impact maken met onze huidige of nieuwe bosprojecten houden we rekening met verschillende aspecten. Zo kijken we naar:

  • Duurzaamheid - Blijven de maatregelen op lange termijn intact?

  • Toegevoegde waarde - Kunnen we aantonen dat er zonder het bestaan van het bosproject meer CO2 uitstoot was geweest, bijvoorbeeld door houtkap?

  • ‘Waterbedeffect’ - Worden er CO2-emissies verplaatst naar een ander gebied buiten de projectgrens?

  • Lokale gemeenschap - Hebben lokale inwoners profijt van het project?

  • Biodiversiteit - Draagt het project bij aan het beschermen of uitbreiden van de soortenrijkdom, of juist niet?