Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

4. Onze impact

In 2015 heeft Nederland zich samen met 194 andere landen gecommitteerd aan de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen: de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. De SDG’s zijn opgesteld voor overheden, bedrijven en burgers om te werken naar een duurzamere, inclusieve wereld in 2030. En ook wij dragen daar aan bij.

SDG 7 Betaalbare en duurzame energie

Greenchoice produceert en levert duurzame energie aan klanten en geeft hen tips over energiebesparing. Om verduurzaming en besparing te versnellen bieden we slimme en betaalbare producten.

SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen

Energie wordt steeds meer ‘om de hoek’ opgewekt door lokale projecten. Wij ondersteunen deze lokale energieopwekkers en energiecoöperaties met onze kennis en middelen. Zo maken we energie van en vóór iedereen.

SDG 13 Klimaatactie

Onze eigen investeringen in duurzame energie, en die van onze klanten, zorgen voor een snellere transitie naar een CO2-arme samenleving. En met onze bosprojecten compenseren we niet alleen de uitstoot van het gasverbruik van onze klanten, maar dragen we ook bij aan klimaatadaptatie. We werken hard tegen landdegradatie en stimuleren duurzame vormen van landbouw, zoals voedselbossen.

SDG 15 Leven op het land

Door de bosprojecten financieel te ondersteunen, dragen we bij aan het behoud van biodiversiteit en beschermde diersoorten in bijvoorbeeld het Amazonegebied.

SDG 17 Samenwerking voor de SDG’s

Samenwerken met lokale energie-opwekkers, energiecoöperaties en onze partners. Dat is de manier waarop wij de energietransitie willen versnellen.