Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Maatschappelijke partners

We zetten graag in op samenwerkingen met partners die net als wij groen ondernemen. Die ieder op hun eigen manier in hun eigen sector werkt naar een duurzame toekomst. Dat hoeft dus niet direct een link te hebben met de energiesector. Wel met een duurzame missie. Zo worden wij en onze partners zichtbaar en duurzame keuzes eenvoudiger. In 2019 zijn we mooie samenwerkingen aangegaan of hebben bestaande samenwerkingen verlengd met bijvoorbeeld het FNV, de Dierenbescherming, Justdiggit, Seepje en NEMO.

FNV

De werknemersvakbond FNV staat voor fatsoenlijk werk en een eerlijke verdeling van werk en inkomen. FNV-leden die de afgelopen jaren klant werden van Greenchoice leveren we groene stroom en bosgecompenseerd gas. Hun stroom wordt opgewekt met vier speciale FNV-windmolens in onze windparken bij het Hartelkanaal en het Hellegatsplein. Al ruim 25.000 FNV-leden profiteren ervan. In gesprek met onze commercieel directeur Marieke zegt FNV vice-voorzitter Kitty Jong: “Bij een vakbond denkt men niet snel aan het klimaat, maar de energietransitie heeft volgens ons alles te maken met werk en inkomen.” Greenchoice wil met FNV duurzame energie voor iedereen bereikbaar maken. In alle lagen van de bevolking. Juist ook voor mensen die daarbij wat meer hulp nodig hebben. Door de samenwerking kunnen we in één keer een grote groep mensen beter bereiken.

Justdiggit

Greenchoice en Justdiggit zijn afgelopen jaar een vijfjarige samenwerking gestart om natuur te herstellen in Afrika. En dat is hard nodig, want de aarde wordt er steeds droger. Verwoestijning is een van de grootste ecologische en economische bedreigingen voor onze planeet. Het zorgt voor voedsel- en waterschaarste, armoede, klimaatverandering en miljoenen mensen die op de vlucht slaan. Het vergroenen van zwaar gedegradeerd land is daarom essentieel.

Dierenwelzijn en duurzaamheid gaan hier hand in hand

In samenwerking met de Dierenbescherming richten we ons op iedereen die een duurzame keuze wil maken voor milieu én dier. We bieden een energiepakket aan: 100% DIERZAAM. Hiermee spaar je voor zonnepanelen op de daken van dierenopvangcentra en draag je bij aan het dierenwelzijn. Ook levert Greenchoice voor een groot deel van de dierenopvangcentra 100% Nederlandse zonne-energie. Een voorbeeld hiervan is het Dierenopvangcentrum Vlaardingen, waar we de dakpotentie optimaal benutten. 


Co’tje Admiraal -  Algemeen Directeur/bestuurder NVBD: "Dankzij onze 100% DIERZAAM samenwerking heeft Greenchoice zonnepanelen kunnen plaatsen op het dak van ons Dierenopvangcentrum in Vlaardingen. Hierdoor verduurzaamt niet alleen onze bedrijfsvoering, maar kan ook de energierekening flink omlaag. Het geld dat we hiermee uitsparen komt natuurlijk rechtstreeks ten goede aan de dieren in het asiel!"

Met Seepje duurzaam schoonmaken

Seepje streeft een schonere wereld na door de was- en poetsmiddelen te maken met natuurlijke ingrediënten. Zoals de schil van de Sapindus mukorossi vrucht, die in overvloed aan bomen in India en Nepal groeit. Seepje maakt, in tegenstelling tot conventionele synthetische merken, wasmiddelen die echt schoon zijn. Voor mens én milieu. Speciaal voor de deelnemers van het Samen Greenchoice spaarprogramma biedt Seepje korting op een starterspakket. Hiermee ondersteunen we Seepje in haar strijd om met volledig ecologische producten de conventionele wasmiddelenindustrie te ‘verschonen’!


Jasper Gabrielse, mede-oprichter van Seepje: "Hoe meer mensen met Seepje wassen en poetsen, hoe meer wij kunnen doen voor mens en milieu. Het is voor ons heel waardevol dat een partner als Greenchoice het verhaal van Seepje deelt met een groot bereik bij een relevante doelgroep. Het Samen Greenchoice programma motiveert mensen om naast groene energie, ook op andere manieren duurzamere keuzes te maken. En dat is hard nodig!"

Spelend meer leren over duurzame energie

NEMO is hét science museum voor jong en oud. Samen met NEMO ontwikkelden wij de tentoonstelling ‘Energierijk’ vanuit de overtuiging dat iedereen kan bijdragen aan een schonere wereld door energie te besparen en zélf stroom op te wekken. In de tentoonstelling ervaren bezoekers - vooral door zélf te doen - hoe leuk het is om duurzaam bezig te zijn. Hoe meer bewustzijn over duurzame energie en welke rol wetenschap en techniek daarbij spelen, hoe vanzelfsprekender het wordt om groene keuzes te maken.


Michiel Buchel, directeur-bestuurder van NEMO Science Museum: "Greenchoice is al jaren partner van NEMO in duurzaamheid. We zijn dus trots als we zien hoe goed Greenchoice groeit. Bezoekers ervaren in NEMO hoe licht-, wind- en water schone energie kunnen leveren. En hoe je verschillende vormen van duurzame energie slim kunt gebruiken. Net als velen zijn wij al om."