Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Energielevering

Samen met onze klanten werken wij aan een schonere wereld. Voor onze particuliere klanten lukt dit al. Zij krijgen 100% groene stroom uit Nederland. Voor de zakelijk markt zijn we er bijna... Ons doel is om dit ook voor hen in 2020 te realiseren.

Onze 100% groene energie

100% in Nederland opgewekte groene stroom voor zowel onze particuliere als zakelijke klanten; daar zetten we op in. Voor onze particuliere klanten lukt dat al. Sinds 2016 krijgen zij 100% groene stroom uit Nederland. We werken er nu hard aan om ook onze zakelijke klanten van alleen Nederlandse groene stroom te voorzien.

In totaal kwam in 2019 95% van alle door ons geleverde elektriciteit van Nederlandse bodem. De rest wordt geïmporteerd uit duurzame bronnen uit het buitenland. Deze percentages – ons stroometiket – laten we elk jaar door een externe partij verifiëren. Ons doel voor 2020 is om 100% groene stroom van Nederlandse bodem aan al onze klanten, dus ook de zakelijke, te leveren.

Naast stroom leveren we ook bosgecompenseerd gas. In 2019 is 100% van de geleverde en gefactureerde gasvolumes CO2-gecompenseerd met bosprojecten. Lees hier meer over onze bosprojecten.  

Waar komt die energie vandaan?

Ons doel is om in 2024 100% van de geleverde energie direct in te kopen bij producenten, en dus geen losse GvO’s meer te kopen. Op dit moment is 56% van alle energie die we leveren, geproduceerd door onszelf of onze klanten en partners, zoals energieproducenten en energiecoöperaties. De overige 44% aan geleverde energie kopen we los in op de energiemarkt.

We zijn er trots op dat er steeds meer consumenten energie zelf opwekken. Voor zowel Greenchoice als KiesZon stijgt het aantal klanten dat zelf energie duurzaam opwekt rap. 

Per jaar meten we ook hoeveel stroom er door opwekkende klanten en onze andere energieproducenten wordt teruggeleverd aan het net.

Resultaten KiesZon

In 2019 heeft KiesZon € 27,7 miljoen geïnvesteerd in zoninstallaties. Gemiddeld zijn deze projecten voor circa 90% gefinancierd door vreemd vermogen.

Als groeiende organisatie realiseren we elk jaar steeds meer projecten. In 2019 is het totaal geïnstalleerd vermogen bijna verdubbeld tot 65 MWp. Dit komt doordat we steeds meer en steeds grotere projecten realiseren.

In totaal hebben we 216.000 panelen geplaatst in grote zakelijke zonprojecten en 55.000 panelen bij mensen thuis. In totaal dus 271.000 panelen. Dat is bijna 75.000 MWh aan duurzaam opgewekte stroom. En genoeg om 26.600 huishoudens van zonnestroom te voorzien!

Zoals hieronder te zien is, is het totale opwekvermogen van de zonnestroominstallaties die door KiesZon geïnstalleerd sinds 2017 exponentieel gestegen. 

De groei van de vraag naar zonne-energie heeft ook zijn impact gehad op de organisatie. KiesZon is in 2019 gegroeid van 94 naar 121 medewerkers.

Onze inzet op de warmtetransitie presteerde minder dan verwacht. De markt voor warmtepompen blijkt nog jong en het duurt langer dan verwacht voordat de vraag echt toeneemt.

Vooruitzicht KiesZon

Voor 2020 en verder zien we goede groeikansen. We hebben de ambitie om dit jaar in het zakelijk segment een additionele 100 MWp aan zonnedak- en veldinstallaties te realiseren. In het klein zakelijke segment willen wij met een gestandaardiseerde propositie, zowel technisch als qua klantproces, een substantieel aantal projecten realiseren. Daarnaast gaan we ons richten op ‘zon op infra’, oftewel op carports, zodat we hiermee opladen en energieopslag binnen bereik halen. Zo zijn we uitstekend gepositioneerd om de zonne-revolutie in Nederland verder vorm te geven.

Duurzaamheidsranking groene stroom

Onze stappen richting 100% groene energie worden gewaardeerd door de consument. Zo zijn we in het jaarlijkse onderzoek van WISE, Greenpeace, Natuur & Milieu en de Consumentenbond op de 4e plek beland van meest duurzame stroomleveranciers. Onze investeringen, inkoop en levering is beoordeeld met een 9,1 (sectorgemiddelde: 5,7). Hiermee scoren we weer een stukje beter dan vorig jaar (8,7).