Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Energie timen

Op windstille of donkere momenten is er geen of nauwelijks duurzame energieopwek. Op deze momenten is er ook energie nodig, die dan komt uit fossiele brandstoffen. Om die vraag te verminderen gaan we onze klanten helpen om hun energiebehoefte zo goed mogelijk in de tijd af te stemmen op hun of onze eigen energieopwek. Energie timen noemen we dat. Hiervoor zijn we een aantal pilots gestart met zowel consumenten als zakelijke klanten.

Case: Energie timen in Ecowijk Mandora

In Houten onderzoeken we in Ecowijk Mandora samen met consumenten wat er voor nodig is om van hun duurzame woning naar Altijd Groen te komen. De schaalbaarheid naar landelijk niveau is een belangrijk uitgangspunt.