Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Energie opslaan

Het afstemmen van energievraag en -aanbod is op zichzelf geen totaaloplossing voor de energietransitie. Er zijn altijd momenten dat er geen duurzame opwek is, hoe goed je ook timet. Daarom werken we aan energieopslag, op grote en kleinere schaal.

Case: Energie opslaan met de Hartelbatterij

In 2019 is de megabatterij bij het Hartelkanaal in bedrijf genomen. Deze reuze powerbank kan 10 MWh opslaan en is zo groot als zes zeecontainers. Hier slaan we windstroom op als er veel groene stroom op het net aanwezig is en ontladen we als er weinig duurzame stroom is. Zo gaan we verspilling van opgewekte energie tegen én leveren we een bijdrage aan een stabiel energienetwerk.

Daarnaast zijn we gestart met een pilot waarbij we batterijen plaatsen bij mkb-klanten om te zorgen dat zij een kleinere elektriciteitsaansluiting op het net kunnen nemen en daarmee het net minder belasten. Dit is een opstap om deze batterijen in te kunnen zetten als flexibiliteit en daarbij op lokaal niveau hetzelfde te doen wat de Hartelbatterij op grote schaal doet.