Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Duurzaam bosbeheer

We hebben bosprojecten in Nederland en in het buitenland. Met die projecten compenseren we de CO2 uitstoot van het gas dat we leveren en dragen we bij aan biodiversiteit, behoud van natuur en de kwaliteit van leven van lokale gemeenschappen.

Wat de relatie tussen CO2-uitstoot en bomen is? Bomen nemen tijdens hun groei CO2 op uit de atmosfeer en dragen daardoor bij aan het vertragen van klimaatverandering. De CO2 die vrijkomt bij het gasverbruik van klanten compenseren we door te investeren in CO2-certificaten. Daarom noemen we dit gas ‘bosgecompenseerd gas’. We compenseren 100% van het aardgas dat we aan onze klanten leveren. Per geleverde kubieke meter aardgas leggen we een beetje geld opzij. Bij elkaar levert dat een aanzienlijk fonds op. Deels steunen we met dat geld een aantal gecertificeerde projecten middels de aankoop van CO2-certificaten uit die projecten. Een ander deel gaat naar niet gecertificeerde, vaak kleinere projecten, zoals die in Nederland.

Omdat onze klanten niet allemaal direct van het aardgas af kunnen, compenseren we de CO2-uitstoot van het gasverbruik door het beschermen van bestaande bossen, het herstellen van beschadigd bos en het aanplanten van nieuw bos.

Bosprojecten in het buitenland

Op dit moment steunen we met die aangekochte certificaten vier bosprojecten in Indonesië, Peru, Oeganda en Zimbabwe. De claim dat we 100% gecompenseerd gas verkopen, laten we verifiëren aan de hand van die certificaten. Maar daar bovenop helpen we ook het Jane Goodall Instituut met de bescherming van bos en biodiversiteit in Tanzania, beschermen we zo’n 120.000 hectare bos in het Amazonegebied in Brazilië en dragen we bij aan Nederlandse bosprojecten.

In totaal dragen we bij aan de bescherming van meer dan 1 miljoen hectare (= 10.000 km²). Dat is ongeveer een vierde van de oppervlakte van Nederland. Klik hier om meer te weten over de impact die we met de buitenlandse projecten maken. 

Nederlandse bosprojecten

We maken ons serieuze zorgen over de natuur die we in eigen land aan het verliezen zijn. Omdat we lokaal onze klanten willen inspireren daar iets aan te doen, besloten we in 2017 bovenop de buitenlandse projecten ook te investeren in Nederlandse bos- en natuurprojecten. Lees hier meer over de impact die we met partners maken op Nederlandse bos- en natuurprojecten.