Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Waardecreatie

Door groene stroom en bosgecompenseerd gas te leveren, door groene stroomprojecten te ontwikkelen, en door in te zetten op de beste klantenservice versnellen we de energietransitie en dragen we bij aan maatschappelijke waarde.

Om waarde te creëren, maken we gebruik van verschillende middelen of ‘kapitalen’. Op menselijk vlak zijn dit onze medewerkers en onze klanten, maar ook ons netwerk. Denk dan aan de bosprojecten, de energiecoöperaties en de maatschappelijke partners. Daarnaast hebben we financieel kapitaal nodig en gebruiken we natuurlijke grondstoffen, zoals gas, wind en zon.

Met onze dagelijkse werkzaamheden genereren we resultaat. We leveren stroom en bosgecompenseerd gas aan ruim 566.000 klanten. Onze klanten wekken steeds vaker zelf energie op en waarderen onze service. Verder ontwikkelen we nieuwe diensten om bijvoorbeeld in te zetten op energieopslag en -timing of de warmtetransitie. De CO2 uitstoot van al het gas dat we leveren compenseren we met bosprojecten. In 2019 hebben we met onze partners 1,1 miljoen hectare beschermd en ruim een half miljoen bomen geplant.

Die resultaten leiden ook weer tot impact: toegevoegde waarde voor onze stakeholders, de natuur en het klimaat. Zo versnellen we de energietransitie en is er meer schone energie beschikbaar. We voorkomen onnodige emissies en klimaatverandering. De decentrale aard van onze energieprojecten heeft energiedemocratisering tot gevolg: energieconsumenten hebben meer invloed op hun energievoorziening. En met partners zorgen we voor het behoud van natuur en biodiversiteit. 

Klik hier om naar het online waardecreatiemodel te gaan.