Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Strategie

Onze visie, missie en strategie

Wij streven naar een toekomst waarin iedere Nederlander zich écht bewust is van zijn energieverbruik, energie bespaart en zelf – of samen met anderen – actief groene energie opwekt. In onze ideale toekomst wordt dit makkelijker en leuker door nieuwe, betaalbare en betrouwbare technologieën. We gaan voor Altijd Groen; 365 dagen per jaar én 24 uur per dag duurzame energie.

We voorzien onze klanten van groene stroom, stimuleren iedereen om energie te besparen en bieden hulp bij het zelf opwekken. Dat doen we door simpele en gebruiksvriendelijke producten en diensten te ontwikkelen, door te investeren in kennis en bij te dragen aan duurzame lokale energieprojecten. Daarnaast willen we dé partij blijven voor energiecoöperaties en lokale energieprojecten.


Dilemma: Energie centraal of lokaal opwekken?

Terwijl de grote traditionele energieleveranciers zich van nature zullen bewegen van centrale fossiele energievoorziening naar centrale duurzame elektriciteitsproductie, ligt bij ons de focus op decentrale duurzame opwek. Lokale energieprojecten, dichtbij onze klanten.

Grootschalige wind op zee projecten zijn nodig om de klimaatdoelstellingen te halen, maar Greenchoice zal hier zelf niet op inzetten. Grotere partijen zijn daar beter geschikt voor. Waar wij goed in zijn, is juist het realiseren van kleinere projecten. Wij hebben het contact met onze klanten, omwonenden of leden van een energiecoöperatie. En we hebben een maatschappelijke visie om dit te doen.

Met het stimuleren van eigen opwek bij klanten en koppelen van klanten aan lokale energieprojecten en coöperaties, wil Greenchoice ook een maatschappelijke rol vervullen. Namelijk die van verbinder. We faciliteren iedereen om mee te kunnen doen in de transitie naar 100% duurzame energie. Hierdoor wordt de energietransitie een proces van ons allemaal, en zijn we straks niet allemaal afhankelijk van slechts een handjevol energiereuzen.