Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onze omgeving

We bevinden ons nu in een maatschappij en een markt die volledig in transitie zijn. Klimaatverandering is direct merkbaar, overheden moeten inspringen en doen dat ook: kijk maar naar het Klimaatakkoord en de ontwikkelingen rond de European Green Deal. Maar we moeten het vooral zelf doen, de transitie biedt kansen. Om te zorgen dat iedereen van die kansen kan profiteren moet de transitie er ‘voor en door iedereen zijn’. Democratisering van groene energie noemen we dat.

Klimaatverandering direct merkbaar

Door de uitstoot van broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O) warmt de aarde in een rap tempo op. In 2019 stonden zowel de bossen in Australië als de Amazone in brand. Dichter bij huis worden ieder jaar warmterecords verbroken. Dat moet anders! We moeten van vervuilende fossiele energie (olie, steenkool, gas) naar schone groene energie op basis van wind, zon, water en biomassa uit reststromen. Oftewel: we moeten stoppen met wat wij ‘aardkloten’ noemen (veel praten over het klimaat, maar niets doen) en met elkaar meer groene energie opwekken.

Klimaatakkoord en European Green Deal

In 2015 is het Parijsakkoord ondertekend: een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5⁰C en maximaal 2⁰C. In 2019 heeft het Nederlandse kabinet een klimaatakkoord goedgekeurd, waarin vastgelegd is dat in 2050 de uitstoot van CO2 met 95% verminderd moet zijn, met een tussendoel van 49% in 2030. In december won Urgenda de klimaatzaak bij de Hoge Raad, waardoor de Nederlandse staat verplicht is om eind 2020 al 25% van de emissie-uitstoot te verminderen. Daarnaast moet in 2050 alle elektriciteit klimaatneutraal zijn.

Democratisering van de energiemarkt

Het zelf opwekken van energie heeft ook een sociale impact. Er ontstaan namelijk nieuwe samenwerkingen tussen burgers via energiecoöperaties. Zo worden zij baas over hun eigen energie. Aankomende jaren is de uitdaging dat iedereen mee kan doen aan de energietransitie. Dat het geen feestje voor én van de elite wordt, maar dat we groene energie echt voor iedereen beschikbaar en bereikbaar maken.


Uitdaging: Congestie op het elektriciteitsnet

Bij Greenchoice doen we er alles aan om zoveel mogelijk energie duurzaam en dichtbij op te laten wekken. Dat betekent in veel gevallen decentrale zonne-stroominstallaties, op daken of op braakliggende terreinen.

Met name in minder bevolkte delen van Nederland is veel plek voor zonneparken. Tegelijkertijd is de vraag naar energie in die gebieden lager dan in een stedelijke omgeving. De netcapaciteit is lager: dunnere kabels. Dat betekent dat de opgewekte elektriciteit die het net op gaat, kan leiden tot overbelasting: congestie. Duurzaam opgewekte elektriciteit kan dan niet benut worden.

Uiteindelijk is het de taak van netbeheerders om ervoor te zorgen dat in heel Nederland de juiste netcapaciteit ligt. Vanuit onze rol als leverancier hebben we slechts beperkte invloed, wel zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met netbeheerders. Doordat meer stedelijke bewoners zonnepanelen op daken installeren, komen vraag en aanbod dichter bij elkaar liggen. Dat is een proces dat wij mogelijk maken.

Veranderende vraag

De manier waarop we met energie omgaan verandert continu. Zo verwachten we in de komende jaren een flinke stijging in de vraag naar elektriciteit. Meer mensen gaan elektrisch rijden en steeds meer huizen worden elektrisch verwarmd, waardoor netbeheerders voor een uitdaging staan. Zij houden het elektriciteitsnet in balans door vraag en aanbod zo goed mogelijk af te stemmen. Parallel hieraan zien we de vraag naar energie-opslag in batterijen rap stijgen Zo hebben we een megabatterij ontwikkeld die we bij ons windmolenpark hebben gezet. Tenslotte is het beter afstemmen van de opwek van duurzame energie en verbruik (oftewel timing) voor ons en onze klanten een belangrijke ontwikkeling.

Globaliserende concurrentie

Afgelopen jaar zagen we met de verkoop van Eneco aan Mitshubishi de laatste Nederlandse energiereus in buitenlandse handen vallen. Nuon en Essent gingen Eneco voor, en zijn al een tijd geleden verkocht aan respectievelijk het Zweedse Vattenfall en Duitse RWE. Sinds de privatisering 19 jaar geleden is er sprake van hoge concurrentie, met veel prijsbewuste klanten die regelmatig overstappen. Greenchoice ziet de markt snel consolideren en wil op de lange termijn relevant blijven. In 2018 namen we Qurrent en per 1 januari 2020 ook ETG. Hiermee versterken we onze positie als marktleider op de groene energiemarkt.


Achtergrond: Onze rol in de toekomst

Greenchoice is 19 jaar geleden opgericht om de energietransitie in Nederland aan te wakkeren en te versnellen. Door de energierevolutie verandert de rol van traditionele energieleveranciers, dus ook die van Greenchoice. Stel dat we vandaag nog eens 19 jaar vooruitblikken. Dan hopen we dat alle consumenten producenten zijn geworden. Dat energie flexibel op te slaan en te gebruiken is, en dat die energie betaalbaar is en blijft. Dat er geen gas meer verbruikt wordt en dat iedereen elektrisch rijdt.

Al deze veranderingen vragen om betaalbare en gebruiksvriendelijke oplossingen. Greenchoice is zich bewust van haar veranderende rol en zet daarom in op de ontwikkeling van slimme producten en diensten om energie op te wekken, op te slaan en te timen, zoals bijvoorbeeld het slim laden van elektrische auto’s.