Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onze medewerkers

We zijn trots op onze goed opgeleide, enthousiaste en ondernemende collega’s. Met ons HR-beleid zetten we onder ander in op een veilige en gezonde werkomgeving, talentontwikkeling en diversiteit en gelijke kansen.

Het aantal collega’s is in 2019 rap gegroeid en dat is voornamelijk toe te schrijven aan de snelle groei van KiesZon.

Bij Greenchoice werken ongeveer evenveel vrouwen als mannen en werkt het merendeel parttime (59%). Bij KiesZon zijn die statistieken net andersom. Er werken meer mannen en de meerderheid (57%) werkt fulltime.

Verdeling man-vrouw op basis van aantal medewerkers per 31/12/2019

Bij Greenchoice werken ook flexibele medewerkers, zoals extern ingehuurde krachten. In totaal waren dit in 2019 gemiddeld 47,5 FTE en dat is flink meer dan vorig jaar. We hebben de flexibele schil dit jaar uitgebreid, omdat we de gewenste serviceniveaus niet konden realiseren (55% ten opzichte van 75% doelstelling). De kosten voor de inhuur van derden zijn in 2019 dan ook verdubbeld. In 2020 zal, met het teruglopen van het werkaanbod, de flexibele schil weer worden afgebouwd.

Training en ontwikkeling draagt bij aan de professionalisering van onze medewerkers en van Greenchoice als organisatie. Wij geven aandacht aan talent en ambities, en helpen onze medewerkers hun potentieel verder te ontwikkelen. Iedereen komt in aanmerking voor het volgen van een opleiding, training of cursus als dat hieraan bijdraagt. In 2019 is er ruim € 490.000 besteed aan ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld een training of een teamsessie. Per FTE is dat ruim € 1000 per jaar.

Maar: leren is geen doel op zich, het gaat om wat je ermee doet. Daarom heeft iedere medewerker een persoonlijk ontwikkelplan. In dit plan staan leerdoelen die we periodiek evalueren.