Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Voorwoord

Rotterdam, mei 2020

Vorig jaar brachten we ons eerste duurzaamheidsverslag uit. Aan de hand van verschillende maatschappelijke onderwerpen lieten we zien welke impact we het jaar ervoor maakten op onze omgeving en welke bijdrage we leverden aan het vergroenen van Nederland. We beloofden dat we het niet bij die ene keer zouden laten. Ons tweede duurzaamheidsverslag, over het jaar 2019, is nu dan ook een feit.

2019 was een mooi en bijzonder jaar. In het verslag tonen we de mijlpalen waar we trots op zijn, wat we hebben bereikt en hoe we daarmee bijdragen aan een betere wereld. Ook onze uitdagingen komen aan bod, want hoewel we er als bedrijf goed voor staan, ging natuurlijk niet alles van een leien dakje. We nemen elke dag beslissingen, leren lessen en passen onze (groene) keuzes daar voortdurend op aan. En ook dat lees je in dit verslag.

Op dit moment worden we allemaal getroffen door de coronacrisis. De overheidsmaatregelen raken iedereen, de ene sector meer dan de andere. Ook wij hebben maatregelen moeten treffen, maar gelukkig is de continuiteit van onze organisatie geborgd. Het coronavirus gaat impact hebben op de fasering van onze activiteiten over het jaar én op onze financiële resultaten, maar onze ambities blijven onveranderd hoog.

Greenchoice is een kerngezond, duurzaam bedrijf met een missie. We willen de versneller en verbinder van de decentrale energietransitie zijn. Daar hoort een visie bij. Bij het vaststellen van onze nieuwe meerjarenstrategie hebben we die visie vorig jaar opnieuw geformuleerd. We gaan voor ‘Altijd Groen’. Het betekent dat in onze toekomst niemand in Nederland, te beginnen bij onze eigen klanten, nog grijze stroom gebruikt. Ook als de zon niet schijnt, of als het niet waait en de opwek van groene stroom op dat moment minimaal is. Er zijn nieuwe ontwikkelingen en gedragsverandering voor nodig.

Altijd Groen is ambitieus, maar het kan! Als iedereen meedoet. En daarin zit een ander belangrijk punt van onze bedrijfsvoering. Wij geloven dat de energietransitie alleen succesvol kan zijn als we samenwerken. Iedereen moet aan de transitie mee kunnen doen én ervan kunnen profiteren. De democratisering van duurzaam noemen we dat. We ontwikkelen en ondersteunen verschillende projecten en diensten die daaraan moeten bijdragen. Welke het zijn, waarom we die keuzes maken en welke impact ze hebben, vind je in dit nieuwe duurzaamheidsverslag terug. Wij zijn er trots op.

Veel leesplezier!

Evert den Boer
Algemeen directeur